Privatnosti

1. Kratka zaštita podataka

Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci s kojima vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našim pravilima o privatnosti navedenim ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovom web-mjestu

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku "Napomena o odgovornoj strani" u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih dostavite. To mogu biti, na primjer, podaci koje unesete u obrazac kontakta.

Ostali podaci prikupljaju se automatski ili uz vaš pristanak naših IT sustava kada posjetite web stranicu. To su uglavnom tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme prikaza stranice). Ti se podaci prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica pruža bez grešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi s vašim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku i besplatno primati informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali privolu za obradu podataka, možete je opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost. Osim toga, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim okolnostima. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U tu svrhu, kao i za daljnja pitanja na temu zaštite podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

2. Hosting

Strato

Domaćini smo naše web stranice na Strato. Pružatelj usluga je Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin (u daljnjem tekstu: "Strato"). Kada posjetite našu web stranicu, Strato prikuplja razne datoteke zapisnika, uključujući vaše IP adrese.

Za više informacija pogledajte Štratova pravila o privatnosti: https://www.strato.de/datenschutz/.

Korištenje Strata temelji se na čl. 6 stavak 1 lit. Imamo legitiman interes kako bismo osigurali da naša web stranica bude što pouzdanija. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u terminalnom uređaju korisnika (npr. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Obrada naloga

Sklopili smo ugovor o obradi naloga (AVV) s gore navedenim pružateljem usluga. Ovo je ugovor propisan zakonom o zaštiti podataka, koji osigurava da obrađuje osobne podatke posjetitelja naše web stranice samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

3. Opće informacije i obvezne informacije

Privatnost

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. Prema vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom politikom privatnosti.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova pravila o privatnosti objašnjavaju koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to radi.

Željeli bismo naglasiti da prijenos podataka putem Interneta (npr. Prilikom komunikacije putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana.

Napomena o odgovornom tijelu

Strana odgovorna za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Silvija Sedlacek LaCo
Bonländer Hauptstrasse 7
70794 Filderstadt

Telefon: 0711/4896328
E-pošta: silvia.sedlacek13@gmail.com

Odgovorna strana je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (imena, adrese e-pošte itd.).

Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno konkretnije razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne vrijedi. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete pristanak na obradu podataka, vaši će se podaci izbrisati, osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja prema poreznom ili trgovačkom pravu); U potonjem slučaju brisanje se događa nakon prestanka primjene tih razloga.

Opće informacije o pravnoj osnovi obrade podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju čl. 6 stavak 1 lit. GDPR ili čl. 9 stavak 2 lit. a GDPR, pod uvjetom da su posebne kategorije podataka u skladu s čl. 9 stavak 1 GDPR. Ako ste pristali na pohranu kolačića ili pristup informacijama u svom uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka provodi se i na temelju članka 25. stavak 1. TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, vaše podatke obrađujemo na temelju čl. 6 (1) (b) GDPR. Nadalje, obrađujemo vaše podatke, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje zakonske obveze, na temelju čl. 6 stavak 1 lit. c GDPR. Obrada podataka može se provesti i na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6 stavak 1 lit. Informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju navedene su u sljedećim stavcima ove izjave o zaštiti podataka.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i druge treće zemlje

Između ostalog, koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne u smislu zaštite podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u te treće zemlje i tamo obraditi. Željeli bismo naglasiti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU-u. Na primjer, američke tvrtke dužne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi, kao ispitanik, ne možete poduzeti pravne radnje protiv toga. Stoga se ne može isključiti da tijela SAD-a (npr. tajne službe) mogu obrađivati, ocjenjivati i trajno pohranjivati vaše podatke koji se nalaze na poslužiteljima SAD-a u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na ove aktivnosti obrade.

Opoziv privole za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričit pristanak. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA PROVODI NA TEMELJU ČL. 6 PARA. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U BILO KOJEM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; TO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE NA TEMELJU TIH ODREDABA. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELJI OBRADA MOŽE SE NAĆI U OVIM PRAVILIMA O PRIVATNOSTI. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE OSIM AKO MOŽEMO DOKAZATI UVJERLJIVE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADILAZE VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI ZA POSTAVLJANJE, OSTVARIVANJE ILI OBRANU PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21 (1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG MARKETINGA, IMATE PRAVO U BILO KOJEM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA VAS U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; TO SE ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI U KOJOJ JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM MARKETINGOM. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VAŠI OSOBNI PODACI NAKNADNO SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21 (2) GDPR).

Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje druge administrativne ili sudske pravne lijekove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na podatke koje obrađujemo automatski na temelju vaše privole ili u ispunjenju ugovora predanog vama ili trećoj strani u zajedničkom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj strani, to će se učiniti samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS šifriranje

Ova web stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivog sadržaja, poput narudžbi ili upita koje nam šaljete kao operator web mjesta. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u liniji preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam prenesete.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravu na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku. U tu svrhu, kao i za daljnja pitanja na temu osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam je potrebno vrijeme da to potvrdimo. Za vrijeme trajanja provjere imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako je obrada vaših osobnih podataka bila nezakonita, možete zatražiti ograničenje obrade podataka umjesto brisanja.
  • Ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su vam potrebni za izvršavanje, obranu ili podnošenje pravnih zahtjeva, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto brisanja.
  • Ako ste podnijeli prigovor u skladu s čl. 21 stavak 1 GDPR, mora se uspostaviti ravnoteža između vaših i naših interesa. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu vaših osobnih podataka, ti se podaci mogu obrađivati samo uz vaš pristanak ili u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naše internetske stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem uređaju. Pohranjuju se privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići) na vašem uređaju. Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vašeg posjeta. Stalni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju dok ih sami ne izbrišete ili dok ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima kolačići trećih tvrtki mogu se pohraniti i na vaš uređaj kada uđete na našu web stranicu (kolačići treće strane). Oni nam omogućuju korištenje određenih usluga treće strane (npr. kolačići za obradu platnih usluga).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi su kolačići tehnički potrebni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikazivanje videozapisa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikazivanje oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provođenje postupka elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje ste zatražili (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. Kolačići za mjerenje web publike) (potrebni kolačići) pohranjuju se na temelju čl. 6 stavak 1 lit. f GDPR-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički bez grešaka i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranu kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se provodi isključivo na temelju ove privole (čl. 6 st. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG); Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopuštate kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

U mjeri u kojoj kolačiće koriste treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas obavijestiti zasebno u okviru ove izjave o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Datoteke zapisnika poslužitelja

Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su:

  • Vrsta preglednika i verzija preglednika
  • Korišteni operacijski sustav
  • URL preporuke
  • Naziv glavnog računala računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ti se podaci neće spojiti s drugim izvorima podataka.

Ti se podaci prikupljaju na temelju čl. 6 stavak 1 lit. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički prezentaciju bez pogrešaka i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu moraju se zabilježiti datoteke zapisnika poslužitelja.

Kontakt

Ako nam pošaljete upite putem kontakt obrasca, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju daljnjih pitanja. Nećemo proslijediti ove podatke bez vašeg pristanka.

Ti se podaci obrađuju na temelju čl. b GDPR, ako je vaš zahtjev povezan s izvršenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (čl. 6 st. 1 lit. f GDPR) ili na vašoj privoli (čl. 6 st. 1 lit. a GDPR) ako je to zatraženo.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo vaš pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebno razdoblja čuvanja, ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili telefaksom, vaš upit, uključujući sve osobne podatke koji iz njega proizlaze (ime, upit), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Nećemo proslijediti ove podatke bez vašeg pristanka.

Ti se podaci obrađuju na temelju čl. b GDPR, ako je vaš zahtjev povezan s izvršenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (čl. 6 st. 1 lit. f GDPR) ili na vašoj privoli (čl. 6 st. 1 lit. a GDPR) ako je to zatraženo.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo vašu privolu za pohranu ili ako svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebno zakonska razdoblja zadržavanja, ostaju nepromijenjene.

5. Društveni mediji

Dodatak za Instagram

Funkcije Instagram usluge integrirane su u ovu web stranicu. Ove funkcije nude Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, sadržaj ove web stranice možete povezati sa svojim Instagram profilom klikom na gumb Instagram. To omogućuje Instagramu da poveže vaš posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Željeli bismo naglasiti da mi, kao pružatelj stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka ili njihovom korištenju od strane Instagrama.

Pohrana i analiza podataka temelji se na čl. 6 stavak 1 lit. Operater web stranice ima legitiman interes za najširu moguću vidljivost na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u terminalnom uređaju korisnika (npr. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici uz pomoć ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku ili Instagramu, mi i Facebook Ireland Limited, 4 Trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka (čl. 26 GDPR). Zajednička odgovornost ograničena je isključivo na prikupljanje podataka i njihov prijenos na Facebook ili Instagram. Obrada putem Facebooka ili Instagrama nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Obveze koje su nam povjerene zajedno utvrđene su u zajedničkom sporazumu o obradi. Tekst sporazuma možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook ili Instagram alata i za sigurnu implementaciju alata na našoj web stranici u skladu sa zakonom o zaštiti podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook i Instagram proizvoda. Možete zatražiti prava ispitanika (npr. Zahtjevi za informacijama) u vezi s podacima koje Facebook ili Instagram obrađuju izravno putem Facebooka. Ako kod nas ostvarite prava ispitanika, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Za više informacija pogledajte Instagramovu politiku privatnosti: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Alati za analizu i oglašavanje

WordPress statistika

Ova web stranica koristi "WordPress statistiku" za statističku procjenu pristupa posjetiteljima. Pružatelj usluga je Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Poslovni centar, No.1 Lower Mayor Street, Međunarodni centar za financijske usluge, Dublin 1, Irska, čija matična tvrtka ima sjedište u SAD-u.

WordPress Statistics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisci prstiju uređaja). WordPress statistika prikuplja datoteke zapisnika (preporučitelj, IP adresa, preglednik itd.), Podrijetlo posjetitelja web stranice (zemlja, grad) i koje su radnje poduzeli na web mjestu (npr. klikovi, pregledi, preuzimanja). Tako prikupljene informacije o korištenju ove web stranice pohranjuju se na poslužiteljima u SAD-u. Vaša IP adresa bit će anonimizirana nakon obrade i prije pohrane.

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na čl. 6 stavak 1 lit. Operater web stranice ima legitiman interes za anonimiziranu analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u terminalnom uređaju korisnika (npr. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://automattic.com/de/privacy/.

Pravi natpis o kolačićima

Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool “Real Cookie Banner” ein. Details zur Funktionsweise von “Real Cookie Banner” findest du unter <a href=”https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u ovom kontekstu je čl. 6 stavak 1 lit. c GDPR i čl. 6 stavak 1 lit. Naš legitimni interes je upravljanje korištenim kolačićima i sličnim tehnologijama i suglasnosti u tom pogledu.

Pružanje osobnih podataka nije ugovorno potrebno niti nužno za sklapanje ugovora. Niste dužni dati osobne podatke. Ako ne dostavite osobne podatke, nećemo moći upravljati vašim pristancima.

7. Dodaci i alati

Google web-fontovi (lokalni hosting)

Ova web stranica koristi takozvane web fontove, koje pruža Google, za ujednačen prikaz fontova. Google fontovi instaliraju se lokalno. Veza s Googleovim poslužiteljima se ne odvija.

Više informacija o Google web-fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Izvor: https://www.e-recht24.de

WordPress dodatak za kolačiće prema stvarnom natpisu kolačića